» ข่าวประชาสัมพันธ์
  » กิจกรรม
  » ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  » พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
  » การจัดการองค์ความรู้
  » บทความน่ารู้
  » สถานที่ท่องเที่ยว
  » หนังสือราชการที่สำคัญ
  » จัดซื้อจัดจ้าง
  » แจ้งเรื่องร้องเรียน
  » ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  » ข้อบัญญัติงบประมาณ
  » แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  » แผนพัฒนา 3 ปี
  » แผนพัฒนา 4 ปี
  » แผนพัฒนาท้องถิ่น
  » รายงานประจำปี
  » รายงานการประชุมสภา
  » รายงานการประชุมผู้บริหาร
  » รายงานผลการปฏิบัติงาน
  » รายงานสภาพการคลัง     ประกาศจัดหาพัสดุ
ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนวัดกลางทุ่ง(Over Lay) หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งต้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd
10 มี.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
06 ก.พ. 2563
ประกาศประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
21 ต.ค. 2562
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
21 ต.ค. 2562
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
18 ต.ค. 2562
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
01 ต.ค. 2562
ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 ส.ค. 2562
ประกาศประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าชำรุดและหมดความจำเป็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 34 รายการ
17 เม.ย. 2562
ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการติดตั้งราวกันตกข้างลำเหมืองแม่กุ้ง หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งต้อม
11 มี.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
24 ต.ค. 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะ ระหว่างเดือนธันวาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 ต.ค. 2561
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
18 ต.ค. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
18 ต.ค. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
10 ต.ค. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ผด.5)
10 ต.ค. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์ยกเลิกประกาศโครงการปรับปรงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลยุหว่า และโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกร
20 ส.ค. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์ตกลงจ้างเหมาโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว (ชุมชนช่างกระดาษ) หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งต้อม (ครั้งที่ 2)
07 ส.ค. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์ตกลงจ้างเหมาโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว (ชุมชนช่างกระดาษ) หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งต้อม
26 ก.ค. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์ตกลงจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรซอยศาลเจ้า (แยกศาลเจ้า-หมอพิชัย) หมู่ที่ 10 ตำบลยุหว่า
24 ก.ค. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์ตกลงจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมะจำโรง ซอย 1/1 หมู่ที่ 14 ตำบลยุหว่า
23 ก.ค. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์ตกลงจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลยุหว่า
23 ก.ค. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์ตกลงจ้างเหมาโครงการติดตั้งป้ายจราจร (ชุมชนสันป่าตอง) หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง
02 ก.ค. 2561
ประกาศการขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าชำรุดและหมดความจำเป็น
06 มิ.ย. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสันป่าตองหลวง ซอย 4 (ข้างบ้านนางรจนา) หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า
04 เม.ย. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยบ้านนางเตียมต๋า สุยะ (ชุมชนมะจำโรง) หมู่ที่ 14 ตำบลยุหว่า
22 มี.ค. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนดินลูกรัง ข้างฌาปนสถานป่าลาน หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งต้อม (ครั้งที่ 2)
22 มี.ค. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนน คสล. มะจำโรง ซอย 1/1 ข้างบ้านนายประสงค์ เลียวหิรัญ ชุมชนมะจำโรง หมู่ที่ 14 ตำบลยุหว่า
13 มี.ค. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนดินลูกรัง ข้างฌาปนสถานป่าลาน หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งต้อม
13 มี.ค. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการจ้างเหมาก่อสร้างเทคอนกรีตถนน ซอย 1 ข้างโรงครัว (ชุมชนบ้านไร่) หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งต้อม
13 มี.ค. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์ตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างลาน คสล. บริเวณหน้าอาคารสาธารณสุข เทศบาลตำบลสันป่าตอง หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า
23 ก.พ. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์ตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ คสล. ซอยข้างสวน อ.นิคม-ซ.บ้านเจริญยนต์ หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า
23 ก.พ. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์ตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอยสันป่าตอง-แม่วาง ซอย 1 (ข้างบ้านนางอุสา) หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า
23 ก.พ. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์ตกลงจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แยกโกยอน-แยกธนาคารออมสิน หมู่ที่ 10 ตำบลยุหว่า
19 ก.พ. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเลียบป่าจู้ หมู่ที่ 14 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
06 ธ.ค. 2560
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
02 พ.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2561
31 ต.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (ครั้งที่ 2) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auctio
24 ก.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
21 ก.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าวัดสันป่าตอง (ข้างบ้านนายเฉลิม) พร้อมเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า (ครั้งที่ 3)
19 ก.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างซุ้มป้ายชุมชนทางเข้าหมู่บ้านพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า
19 ก.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
28 มิ.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์ประกาศตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ชุมชนหลังตลาด หมู่ที่ 10 ตำบลยุหว่า
21 มิ.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์ยกเลิกประกาศตกลงราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าวัดสันป่าตอง (ข้างบ้านนายเฉลิม) พร้อมเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า อำเภอ
02 มิ.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์ประกาศตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก บริเวณชุมชนต้นผึ้งสันคะยอม หมู่ที่ 9 ตำบลยุหว่า
29 พ.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์ประกาศตกลงราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าวัดสันป่าตอง (ข้างบ้านนายเฉลิม) พร้อมเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า (ครั้งที่ 2
22 พ.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์ประกาศตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ชุมชนมะจำโรง หมู่ที่ 14 ตำบลยุหว่า และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ชุมชนมะจำโรง ซอยข้างบ้านเจ๊เป้า หมู
22 พ.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์ประกาศสอบราคาโครงการวางท่อรางระบายน้ำ คสล. (ท่อเหลี่ยม) บริเวณถนนอ้อมอำเภอ ซอย 3 หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า
11 พ.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์ประกาศตกลงราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ของเทศบาลตำบลสันป่าตอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
26 เม.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์ประกาศตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 ตำบลยุหว่า
18 เม.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์ประกาศตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บริเวณศาลเจ้าสลีบัวตอง หมู่ที่ 10 ตำบลยุหว่า
18 เม.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์ประกาศตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย 4 ข้างบ้านนางเกศรา หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า
27 มี.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์ยกเลิกประกาศตกลงราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าวัดสันป่าตอง (ข้างบ้านนายเฉลิม) พร้อมเครื่องออกกำลังกาย
22 มี.ค. 2560
ประกาศประชาสัมพันธ์ตกลงราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าวัดสันป่าตอง (ข้างบ้านนายเฉลิม)
08 มี.ค. 2560
ประกาศประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)
01 มี.ค. 2560
ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)
01 มี.ค. 2560
ประกาศประชาสัมพันธ์ตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายไหล่ถนน ซอย 2 ตลอดสาย หมู่ที่ 14 ตำบลยุหว่า
30 ม.ค. 2560
ประกาศประชาสัมพันธ์ตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำ คสล. ข้างบ้านนางมาลี หมู่ที่ 14 ตำบลยุหว่า
30 ม.ค. 2560
ประกาศประชาสัมพันธ์ตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนทางเดิน คสล. ข้างบ้านอาจารย์อุทัย หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า
30 ม.ค. 2560
ประกาศประชาสัมพันธ์ตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำ คสล. ข้างบ้านนายจำนงค์ มโนจา หมู่ที่ 14 ตำบลยุหว่า
30 ม.ค. 2560
ประกาศประชาสัมพันธ์ยกเลิกประกาศตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อ คสล. หมู่ที่ 10 ตำบลยุหว่า(ครั้งที่ 4)
26 ม.ค. 2560
ประกาศประชาสัมพันธ์ตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณหน้าโรงงานน้ำดื่มโอเคฯ หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งต้อม
20 ม.ค. 2560
ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 3 จุด
19 ม.ค. 2560
ประกาศประชาสัมพันธ์ตกลงจ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อ คสล. หมู่ที่ 10 ตำบลยุหว่า (ครั้งที่ 4)
11 ม.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานโครงการจัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 จุด
06 ม.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานโครงการจัดซื้อกระจกมองโค้งพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 จุด
06 ม.ค. 2560
ประกาศประชาสัมพันธ์ยกเลิกประกาศตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อ คสล. หมู่ที่ 10 ตำบลยุหว่า (ครั้งที่ 3)
23 พ.ย. 2559
ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร) (ครั้งที่ 2) จำนวน 1 คัน
22 พ.ย. 2559
ประกาศประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)
11 พ.ย. 2559
ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)
11 พ.ย. 2559
ประกาศประชาสัมพันธ์ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้ายขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร)
10 พ.ย. 2559
ประกาศประชาสัมพันธ์ตกลงราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อ คสล. หมู่ที่ 10 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง (ครั้งที่ 3)
09 พ.ย. 2559
ประกาศประชาสัมพันธ์ยกเลิกประกาศตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อ คสล. หมู่ที่ 10 ตำบลยุหว่า (ครั้งที่ 2)
21 ต.ค. 2559
ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน)
20 ต.ค. 2559
ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
12 ต.ค. 2559
ประกาศประชาสัมพันธ์ตกลงจ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อ คสล. หมู่ที่ 10 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง (ครั้งที่ 2)
07 ต.ค. 2559
ประกาศประชาสัมพันธ์งานสอบราคาจ้างเหมาขนถ่ายขยะมูลฝอยพร้อมกำจัด ประจำปีงบประมาณ 2560
05 ต.ค. 2559
ประกาศประชาสัมพันธ์แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม)
04 ต.ค. 2559
ประกาศประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม)
04 ต.ค. 2559
ประกาศประชาสัมพันธ์ตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ข้างบ้าน สท.บุญส่ง) หมู่ที่ 14 ตำบลยุหว่า (ครั้งที่ 2)
21 ก.ย. 2559
ประกาศประชาสัมพันธ์ตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างราวกันตกหน้าบ้านนายคำถึงสุสานป่าลาน หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งต้อม
14 ก.ย. 2559
ประกาศประชาสัมพันธ์ตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนอ้อมอำเภอ ซอย 5 หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า (ครั้งที่ 2)
07 ก.ย. 2559
ประชาสัมพันธ์ยกเลิกประกาศตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ข้างบ้าน สท.บุญส่ง)
05 ก.ย. 2559
ประกาศประชาสัมพันธ์ตกลงจ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อ คสล. หมู่ที่ 10 ตำบลยุหว่า
02 ก.ย. 2559
ประกาศประชาสัมพันธ์ตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างเสริมหูช้างผนังกันดินและราวกันตก หมู่ที่ 2 ตำบลยุหว่า(ครั้งที่ 2)
02 ก.ย. 2559
ประกาศประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม)
30 ส.ค. 2559
ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม)
30 ส.ค. 2559
ประชาสัมพันธ์ยกเลิกประกาศตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนอ้อมอำเภอ ซอย 5
30 ส.ค. 2559
ประกาศประชาสัมพันธ์ตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. ลำเหมืองแม่กุ้ง(ตรงข้ามปั๊ม PT) หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งต้อม (ครั้งที่ 2)
30 ส.ค. 2559
ประกาศประชาสัมพันธ์ตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างผนังกันดิน คสล. ลำเหมืองแม่กุ้ง หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งต้อม (ครั้งที่ 2)
30 ส.ค. 2559
ประกาศประชาสัมพันธ์ยกเลิกประกาศตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างเสริมหูช้างผนังกันดินและราวกันตก หมู่ที่ 2 ตำบลยุหว่า
24 ส.ค. 2559
ประกาศประชาสัมพันธ์ตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างหอกระจายข่าวหน้าวัดสันป่าตอง หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า
24 ส.ค. 2559
ประกาศประชาสัมพันธ์ตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ข้างบ้าน สท.บุญส่ง) หมู่ที่ 14 ตำบลยุหว่า
24 ส.ค. 2559
ประกาศยกเลิกประกาศตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. ลำเหมืองแม่กุ้ง (ตรงข้ามปั๊ม PT)
17 ส.ค. 2559
ประกาศประชาสัมพันธ์ตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนอ้อมอำเภอ ซอย 5 หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า
17 ส.ค. 2559
ประกาศประชาสัมพันธ์ตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างเสริมหูช้างผนังกันดินและราวกันตก หมู่ที่ 2 ตำบลยุหว่า
11 ส.ค. 2559
ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. ลำเหมืองแม่กุ้ง(ตรงข้ามปั๊มน้ำมัน PT)
03 ส.ค. 2559
ประกาศประชาสัมพันธ์ตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างเสริมไหล่ทางลำเหมืองป่าจู้และราวกันตกบริเวณปากท่อ
29 ก.ค. 2559
ประชาสัมพันธ์ยกเลิกประกาศตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างผนังกันดิน คสล. ลำเหมืองแม่กุ้ง
27 ก.ค. 2559
ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการตกลงจ้างเหมาก่อสร้างผนังกันดิน คสล. ลำเหมืองแม่กุ้ง
11 ก.ค. 2559
ประกาศประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม)
08 ก.ค. 2559
ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม)
06 ก.ค. 2559
ประกาศประชาสัมพันธ์ตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้านนางบุปผา - ถนนสายสันป่าตอง - ลำพูน หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งต้อม
10 มิ.ย. 2559
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม)
08 มิ.ย. 2559
ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
07 มิ.ย. 2559
ประกาศประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าชำรุดและหมดความจำเป็น (ครั้งที่ 2)
19 พ.ค. 2559
ประกาศประชาสัมพันธ์งานตกลงราคาโครงการติดตั้งกล้อง CCTV บ้านไร่ จำนวน 3 จุด กล้อง 6 ตัว
11 พ.ค. 2559
ประกาศยกเลิกการขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าชำรุดและหมดความจำเป็น
25 เม.ย. 2559
ประกาศประชาสัมพันธ์ตกลงจ้างเหมาก่อสร้างฝาปิดลำเหมืองหลังบ้านพ่อครูทอง หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งต้อม
11 เม.ย. 2559
ประกาศประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าชำรุดและหมดความจำเป็น
04 เม.ย. 2559
ประชาสัมพันธ์ราคากลางตกลงราคาโครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภคและบริโภค
16 มี.ค. 2559
ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการตกลงจ้างเหมาก่อสร้างโอเวอร์เรย์ถนน(บริเวณวงเวียนนาฬิกา-บ้านศาลา) หมู่ที่ 14 ตำบลยุหว่า
14 มี.ค. 2559
ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม)
29 ก.พ. 2559
ประกาศประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม)
29 ก.พ. 2559
ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการจัดจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 82-1783 ชม
08 ก.พ. 2559
ประกาศประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559(เพิ่มเติม) 1
24 ธ.ค. 2558
ราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาบ้านช่างกระดาษ
11 พ.ย. 2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาบ้านช่างกระดาษ
11 พ.ย. 2558
ราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต ซอยบ้านนกไทย
11 พ.ย. 2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต ซอยบ้านนกไทย
11 พ.ย. 2558
ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
26 ต.ค. 2558
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
22 ต.ค. 2558
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม)
22 ต.ค. 2558
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558(งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
22 ต.ค. 2558
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558(เพิ่มเติม)
22 ต.ค. 2558
ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
18 ก.ย. 2558
ประกาศประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
17 ก.ย. 2558
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
08 ก.ย. 2558เทศบาลตำบลสันป่าตอง
675 หมู่ 1 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-355270,053-312076 โทรสาร 053-311949
www.sanpatong.go.th
©Copyright©2015.sanpatong.go.th All rights reserved.