สำนักงานโทร
แฟกซ์
แจ้งเหตุเพลิงไหม้
053-355270, 053-312076
053-822948
053-311560

กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน
27 มิถุนายน 2557   อ่านต่อ..
โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้และทัศนศึกษาดูงานให้กับผู้นำชุมชน
11 มิถุนายน 2557   อ่านต่อ..
โครงการป้องกันยาเสพติดในเขตเทศบาลตำบลสันป่าตอง
11 มิถุนายน 2557   อ่านต่อ..
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรี ประจำปี 2557
09 มิถุนายน 2557   อ่านต่อ..
โครงการกิจกรรมรณรงค์ต้านยาเสพติด
09 มิถุนายน 2557   อ่านต่อ..
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ
09 มิถุนายน 2557   อ่านต่อ..

   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งวดที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2557)   [คลิกดูเอกสาร]
18 กรกฎาคม 2557 
   ประกาศยกเลิกการจำหน่ายต้นไม้พญาสัตบรรณในบริเวณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ คลองชลประทาน คลองซอย 3 ตำบลทุ   [คลิกดูเอกสาร]
16 กรกฎาคม 2557 
   รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไตรมาสที่ 3   [คลิกดูเอกสาร]
04 กรกฎาคม 2557 
   ประกาศการจำหน่ายต้นไม้พญาสัตบรรณในบริเวณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ คลองชลประทาน คลองซอย 3 ตำบลทุ่งต้อม   [คลิกดูเอกสาร]
27 มิถุนายน 2557 
   ประกาศการขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าชำรุดและหมดความจำเป็น ของเทศบาลตำบลสันป่าตอง (ครั้งที่ 2) จำนวน 51 รา   [คลิกดูเอกสาร]
27 มิถุนายน 2557 

   รายงานรายรับ - รายจ่าย ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2557
25 กรกฎาคม 2557 
   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งวดที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2557)
18 กรกฎาคม 2557 
   ประกาศยกเลิกการจำหน่ายต้นไม้พญาสัตบรรณในบริเวณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ คลองชลประทาน คลองซอย 3 ตำบลทุ
16 กรกฎาคม 2557 
   รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไตรมาสที่ 3
04 กรกฎาคม 2557 
   งบทดลองและรายงานการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2557 ประจำปีงบประมาณ 2557
03 กรกฎาคม 2557 

 นายเกษม ถาพินิจ
นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าตอง


 
 
 
 
 
 
 
System login
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
 
 
 
 
 
675 ถนนอ้อมอำเภอ หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ 053-355270, 053-312076 แฟกซ์ 053-822948 แจ้งเหตุเพลิงไหม้ 053-311560
Copyright © 2011 Tambon Sanpatong , Chiang Mai Http://www.sanpatong.go.th E-mail : cm.sanpatong@gmail.com