สำนักงานโทร
แฟกซ์
แจ้งเหตุเพลิงไหม้
053-355270, 053-312076
053-822948
053-311560

สรุปประมวลภาพโครงการรวมพลังฟ้อนเจิงล้านนาบิด ( สปสช 56 ) power point
01 ตุลาคม 2556   อ่านต่อ..
โครงการพัฒนาศักยภาพ อผส. "เพื่อนช่วยเพื่อน" งบ สปสช.
01 ตุลาคม 2556   อ่านต่อ..
การประชุมกรรมการบริหารกองทุน สปสช ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 26 กย. 56
01 ตุลาคม 2556   อ่านต่อ..
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2556 ปลูก ณ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ เทศบาลตำบลสันป่าตอง
11 มิถุนายน 2556   อ่านต่อ..
โครงการขุดลอกลำเหมือง คูคลอง รางระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลสันป่าตอง
06 มิถุนายน 2556   อ่านต่อ..
โครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการให้บริการกองช่าง การบริหารกิจการประปาหมู่บ้านในเชิงธุรกิจ
06 มิถุนายน 2556   อ่านต่อ..

   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แยกร้านจิตรช่าง วงเวียนบ้านพักป่าไม้ ฝั่งตะวันตก (ครั้   [คลิกดูเอกสาร]
09 เมษายน 2557 
   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากชุมชนมะจำโรง ไปชุมชนบ้านพักป่าไม้ (ฝั่งขวา) ครั้งที   [คลิกดูเอกสาร]
09 เมษายน 2557 
   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากชุมชนมะจำโรง ไปชุมชนบ้านพักป่าไม้ (ฝั่งขวา)   [คลิกดูเอกสาร]
12 มีนาคม 2557 
   ประกาศสอบราคางานจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แยกร้านจิตรช่าง วงเวียนบ้านพักป่าไม้ ฝั่งตะวันตก   [คลิกดูเอกสาร]
11 มีนาคม 2557 
   ประกาศสอบราคางานจ้างเหมาก่อสร้างหอนาฬิกา ชุมชนบ้านพักป่าไม้ (ครั้งที่ 2)   [คลิกดูเอกสาร]
05 มีนาคม 2557 

   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แยกร้านจิตรช่าง วงเวียนบ้านพักป่าไม้ ฝั่งตะวันตก ครั้ง
09 เมษายน 2557 
   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากชุมชนมะจำโรง ไปชุมชนบ้านพักป่าไม้ (ฝั่งขวา) ครั้งที
09 เมษายน 2557 
   งบทดลองและรายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2557 ประจำปีงบประมาณ 2557
09 เมษายน 2557 
   ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2557
25 มีนาคม 2557 
   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากชุมชนมะจำโรง ไปชุมชนบ้านพักป่าไม้ (ฝั่งขวา)
12 มีนาคม 2557 

 นายเกษม ถาพินิจ
นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าตอง


 
 
 
 
 
 
 
System login
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
 
 
 
 
 
675 ถนนอ้อมอำเภอ หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ 053-355270, 053-312076 แฟกซ์ 053-822948 แจ้งเหตุเพลิงไหม้ 053-311560
Copyright © 2011 Tambon Sanpatong , Chiang Mai Http://www.sanpatong.go.th E-mail : cm.sanpatong@gmail.com