» ข่าวประชาสัมพันธ์
  » กิจกรรม
  » ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  » พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
  » การจัดการองค์ความรู้
  » บทความน่ารู้
  » สถานที่ท่องเที่ยว
  » หนังสือราชการที่สำคัญ
  » จัดซื้อจัดจ้าง
  » แจ้งเรื่องร้องเรียน
  » ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  » ข้อบัญญัติงบประมาณ
  » แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  » แผนพัฒนา 3 ปี
  » แผนพัฒนา 4 ปี
  » แผนพัฒนาท้องถิ่น
  » รายงานประจำปี
  » รายงานการประชุมสภา
  » รายงานการประชุมผู้บริหาร
  » รายงานผลการปฏิบัติงาน
  » รายงานสภาพการคลัง


ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลสันป่าตอง
ข่าวประจำปี

ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 ส.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
07 ส.ค. 2562
แผนปฏิบัติงาน แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2562/2563
06 ส.ค. 2562
ร่วมประดับพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
06 ส.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์งบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
05 ส.ค. 2562
ประกาศประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
02 ส.ค. 2562
เชิญชวนบริษัท ห้างร้าน และประชาชนในพื้นที่ ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
26 ก.ค. 2562
การรับสมัครลูกจ้าง ประเภทจ้างเหมาบริการ
24 ก.ค. 2562
ประกาศเรื่องการสำรวจข้อมูลตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2562
24 ก.ค. 2562
งดเหล้าเข้าพรรษา เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
23 ก.ค. 2562
ประกาศกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
19 ก.ค. 2562
เทศบาลตำบลสันป่าตองสนับสนุนการป้องกันการทุจริต เรียกรับเงินและแอบอ้าง
09 ก.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์งบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
08 ก.ค. 2562
ประกาศประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือนมิถุนายน 2562
01 ก.ค. 2562
ประกาศประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-เดือนมิถุนายน 2562)
01 ก.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
30 มิ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์งบทดลอง ประจำเดือrพฤษภาคม 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
08 มิ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
04 มิ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับมะเร็ง การดูแลระยะสุดท้ายกับความตาย
24 พ.ค. 2562
การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวง
15 พ.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์งบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
13 พ.ค. 2562
ประกาศประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือนเมษายน 2562
03 พ.ค. 2562
กำหนดการ จัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2562
23 เม.ย. 2562
ประกาศประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าชำรุดและหมดความจำเป็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 34 รายการ
17 เม.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์การงดเก็บขยะช่วงเทศกาลสงกรานต์
11 เม.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์งบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
09 เม.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์รายงานรับ - จ่าย ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
09 เม.ย. 2562
ประกาศประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือนมีนาคม 2562
03 เม.ย. 2562
ตารางการปฏิบัติงานของนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี พ.ศ.2562
29 มี.ค. 2562
ประกาศประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2562)
29 มี.ค. 2562
ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2562
27 มี.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์กำหนดการการแจกหน้ากากอนามัยแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไป ภายในเขตเทศบาลตำบลสันป่าตอง
27 มี.ค. 2562
กำหนดการโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562
25 มี.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
22 มี.ค. 2562
เทศบาลตำบลสันป่าตอง รับสมัครจ้างเหมาแรงงานทำความสะอาดลำเหมืองและคูคลอง
20 มี.ค. 2562
ขั้นตอนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย (ส.ส.)
20 มี.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการตรวจสอบสภาพอากาศ
15 มี.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์งบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
11 มี.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร (ส.ส.)
11 มี.ค. 2562
ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการติดตั้งราวกันตกข้างลำเหมืองแม่กุ้ง หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งต้อม
11 มี.ค. 2562
61 วันไม่เผา
01 มี.ค. 2562
ประกาศประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
01 มี.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลสันป่าตอง
27 ก.พ. 2562
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่คลิปวีดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทยเพิ่มเติม
26 ก.พ. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานจ้างของเทศบาลตำบลสันป่าตอง
22 ก.พ. 2562
การเลือกตั้งล่วงหน้า ส.ส. จังหวัดเชียงใหม่
08 ก.พ. 2562
ประชาสัมพันธ์งบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
07 ก.พ. 2562
รับสมัครเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลสันป่าตอง
04 ก.พ. 2562
ประกาศประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือนมกราคม 2562
04 ก.พ. 2562
ช่องทางการส่งคำร้องขอรับบริการ เทศบาลตำบลสันป่าตอง ผ่าน QR Code
15 ม.ค. 2562
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคมือถือเก่า ตามโครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เฟส 2 "
15 ม.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์งบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
09 ม.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
09 ม.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์รายงานรับ - จ่าย ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
08 ม.ค. 2562
ประกาศประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือนธันวาคม 2561
03 ม.ค. 2562

จำนวนทั้งหมด 55 รายการ   ข้อมูลอื่นๆ ของเทศบาล :
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม วิดิโอแนะนำ ศูนย์เด็กเล็ก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม บทความน่ารู้ หนังสือราชการที่สำคัญ จัดซื้อจัดจ้าง
แจ้งเรื่องร้องเรียน ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลิงค์เชื่อมโยง ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา 3 ปี แผนพัฒนาบุคลากร แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานประจำปี รายงานการประชุมสภา รายงานการประชุมผู้บริหาร รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานสภาพการคลัง      
เทศบาลตำบลสันป่าตอง
675 หมู่ 1 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-355270,053-312076 โทรสาร 053-311949
www.sanpatong.go.th
©Copyright©2015.sanpatong.go.th All rights reserved.