» ข่าวประชาสัมพันธ์
  » กิจกรรม
  » ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  » พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
  » การจัดการองค์ความรู้
  » บทความน่ารู้
  » สถานที่ท่องเที่ยว
  » หนังสือราชการที่สำคัญ
  » จัดซื้อจัดจ้าง
  » แจ้งเรื่องร้องเรียน
  » ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  » ข้อบัญญัติงบประมาณ
  » แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  » แผนพัฒนา 3 ปี
  » แผนพัฒนา 4 ปี
  » แผนพัฒนาท้องถิ่น
  » รายงานประจำปี
  » รายงานการประชุมสภา
  » รายงานการประชุมผู้บริหาร
  » รายงานผลการปฏิบัติงาน
  » รายงานสภาพการคลัง


Q & A คำถามคำตอบที่พบบ่อย
Q: ขอสอบถามเกี่ยวกับโครงการเกี่ยวกับการกำจัดขยะ ของเทศบาล
A: ติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมครับ 053355270 ต่อ 140

Q: ขอรบกวนทางเทศบาลช่วยมาตัดหญ้าข้างถนนบริเวณหมู่2 ให้หน่อยครับและช่วยเปลี่ยนหลอดไฟส่องแสงสว่างตามถนนในหมู่บ้านเพ็ญนภาวิลล์ให้หน่อยครับ
A:งานรับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลสันป่าตองรับเรื่องของท่านไว้แล้วครับจะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้โดยเร็วครับ

Q: แจ้งไฟฟ้าเสียค่ะ ไฟกิ่งปากซอย และข้างถนนที่ หมู่บ้านช่างกระดาษ ซอย 6 ทางไปบ้านพร้าวล้อม เสีย 2 จุดค่ะ ขอบคุณค่ะ
A: ขอบคุณครับ แจ้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบให้แล้วครับ

Q: ผมขอเบอร์โทรศัพท์ของเทศบาลหน่อยครับ ขอบคุณครับ
A: โทร 053355270 fax 053822948 ครับเทศบาลตำบลสันป่าตอง
675 หมู่ 1 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-355270,053-312076 โทรสาร 053-311949
www.sanpatong.go.th
©Copyright©2015.sanpatong.go.th All rights reserved.