สถิติจำนวนประชากรและครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลสันป่าตอง
 ประจำเดือนตุลาคม 2566
ที่ หมู่ที่/ตำบล จำนวนครัวเรือน
(ครัวเรือน)
จำนวนประชากร
ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน)
1 หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า (บ้านสันป่าตองหลวง) 385 348 421 769
2 หมู่ที่ 2 ตำบลยุหว่า (บ้านกลาง) 106 68 80 148
3 หมู่ที่ 9 ตำบลยุหว่า (บ้านต้นผึ้ง) 132 69 86 155
4 หมู่ที่ 10 ตำบลยุหว่า (บ้านสันป่าตอง) 666 392 430 822
5 หมู่ที่ 14 ตำบลยุหว่า (บ้านมะจำโรง) 568 351 408 759
6 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งต้อม (บ้านช่างกระดาษ) 434 344 428 772
7 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งต้อม (บ้านป่าลาน) 97 104 128 232
8 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งต้อม (บ้านไร่) 392 245 315 560
9 หมู่ที่ 3 ตำบลมะขามหลวง (บ้านสันคะยอม) 54 44 40 84
10 คนทะเบียนบ้านกลาง ตำบลยุหว่า 1 0 0 0
รวม 2,835 1,965 2,336 4,301
ข้อมูลประชากร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชม วันนี้ 89
เข้าชม เมื่อวาน 390
เข้าชม เดือนนี้ 14,986
เข้าชม เดือนก่อน 17,401
เข้าชม ปีนี้ 126,960
เข้าชม ปีก่อน 79,830