เทศบาลตำบลสันป่าตองได้ร่วมประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ ๒๕๖๗
วันที่ 27 พ.ค. 2567 , อ่าน 51 ครั้งวันที่  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๗ เวลา  ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันป่าตอง  โดยมีนายเกษม  ถาพินิจ  นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าตอง
เป็นประธานได้ร่วมประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของเทศบาลตำบลสันป่าตอง 


 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชม วันนี้ 468
เข้าชม เมื่อวาน 472
เข้าชม เดือนนี้ 9,892
เข้าชม เดือนก่อน 15,025
เข้าชม ปีนี้ 79,517
เข้าชม ปีก่อน 139,237