โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสันป่าตอง ได้เข้าร่วมอบรมในโครงการผู้บริโภครู้เท่าทันอันตรายจากการถูกหลอกซื้อสินค้าออนไลน์ จากชมรมใจเขาใจเรา
วันที่ 05 ก.ค. 2567 , อ่าน 28 ครั้ง

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสันป่าตอง ได้เข้าร่วมอบรมในโครงการผู้บริโภครู้เท่าทันอันตรายจากการถูกหลอกซื้อสินค้าออนไลน์ จากชมรมใจเขาใจเรา องค์กรสาธารณประโยชน์ที่ทำงานด้านเอดส์ และเป็นองค์กรสมาชิกสภาขององค์กรผู้บริโภค ในวันศุกร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2567  ณ ห้องประชุมสมาคมพ่อค้าอำเภอสันป่าตอง        ซึ่งในกิจกรรมนี้ทำให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลสันป่าตอง ได้รู้เท่าทันต่อสถานการณ์ปัญหาของผู้บริโภคที่มาจากทางด้านออนไลน์ และได้เรียนรู้วิธีการจัดการเบื้องต้นในการจัดการปัญหาภัยออนไลน์ในยุคดิจิตอล ให้ทันต่อยุคสมัยปัจจุบัน


งานพัฒนาชุมชน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด เทศบาลตำบลสันป่าตอง

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชม วันนี้ 338
เข้าชม เมื่อวาน 702
เข้าชม เดือนนี้ 8,690
เข้าชม เดือนก่อน 15,148
เข้าชม ปีนี้ 93,463
เข้าชม ปีก่อน 139,237