กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 26 เม.ย. 2564 , อ่าน 465 ครั้ง

สถิติการให้บริการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)
- บริการน้ำดื่ม
- บริการเก็บขนขยะมูลฝอย
- บริการขอหนังสือรับรองการแจ้ง ตามพรบ. การสาธารณสุข 2535
- บริการขอใบอนุญาตประกอบกิจการต่าง ๆ ตามพรบ. การสาธารณสุข 2535
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชม วันนี้ 295
เข้าชม เมื่อวาน 702
เข้าชม เดือนนี้ 8,690
เข้าชม เดือนก่อน 15,148
เข้าชม ปีนี้ 93,463
เข้าชม ปีก่อน 139,237