ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน
(ครัวเรือน)
จำนวนประชากร
ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน)
1 บ้านสันป่าตองใน,ยุหว่า 358 348 426 774
2 บ้านกลาง,ยุหว่า 83 53 67 120
9 บ้านต้นผึ้ง,ยุหว่า 127 77 92 169
10 บ้านสันป่าตอง,ยุหว่า 631 415 481 896
14 บ้านมะจำโรง,ยุหว่า 534 385 433 818
- คนทะเบียนบ้านกลาง,ยุหว่า 2 41 35 76
3 บ้านสันคะยอม,มะขามหลวง 53 42 47 89
1 บ้านช่างกระดาษ,ทุ่งต้อม 411 364 436 800
2 บ้านป่าลาน,ทุ่งต้อม 92 117 132 249
5 บ้านไร่,ทุ่งต้อม 365 276 335 611
รวม 2,656 2,118 2,484 4,602
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชม วันนี้ 99
เข้าชม เมื่อวาน 459
เข้าชม เดือนนี้ 741
เข้าชม เดือนก่อน 4,699
เข้าชม ปีนี้ 44,191
เข้าชม ปีก่อน 46,325
เข้าสู่ระบบ