สถิติจำนวนประชากรและครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลสันป่าตอง
 ประจำเดือน มีนาคม 2567
ที่ หมู่ที่/ตำบล จำนวนครัวเรือน
(ครัวเรือน)
จำนวนประชากร
ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน)
1 หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า (บ้านสันป่าตองหลวง) 385 340 416 756
2 หมู่ที่ 2 ตำบลยุหว่า (บ้านกลาง) 106 73 81 154
3 หมู่ที่ 9 ตำบลยุหว่า (บ้านต้นผึ้ง) 132 70 85 155
4 หมู่ที่ 10 ตำบลยุหว่า (บ้านสันป่าตอง) 665 383 434 817
5 หมู่ที่ 14 ตำบลยุหว่า (บ้านมะจำโรง) 570 348 405 753
6 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งต้อม (บ้านช่างกระดาษ) 435 340 421 761
7 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งต้อม (บ้านป่าลาน) 99 102 124 226
8 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งต้อม (บ้านไร่) 395 246 312 558
9 หมู่ที่ 3 ตำบลมะขามหลวง (บ้านสันคะยอม) 54 43 41 84
10 คนทะเบียนบ้านกลาง ตำบลยุหว่า 1 0 0 0
รวม 2,842 1,945 2,319 4,264
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชม วันนี้ 311
เข้าชม เมื่อวาน 408
เข้าชม เดือนนี้ 9,989
เข้าชม เดือนก่อน 13,306
เข้าชม ปีนี้ 49,148
เข้าชม ปีก่อน 139,237